Harmonogram

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z Gminy Szydłowo od 01.01.2018 do 31.12. 2018 r.

 

Miejscowość Częstotliwość wywozu Dzień wywozu komunalne Dzień wywozu selektywne Dzień wywozu biodegradowalne
-Zawada Wieś
-Zawada Osiedle
-Dolaszewo  Wieś
 – Dolaszewo  Osiedle
 – Cyk
 – Kłoda
 

  1 RAZ   W  TYGODNIU

 

 PONIEDZIAŁEK

  

Pierwszy Piątek miesiąca

1 raz w miesiącu

  

Sobota

 – Kotuń  Osiedle
 – Kotuń  Wieś 
– Róża  Wielka
 – Róża  Mała
 – Różanka
 – Leżenica
 – Kolonia  Leżenica
 – Gądek
   

 

1 RAZ  W  TYGODNIU

   

 

WTOREK

   

 

Drugi Piątek  miesiąca

1 raz w miesiącu

   

 

Sobota

 – Nowy  Dwór 
 – Furman 
 – Jaraczewo
 – Szydłowo
 – Pokrzywnica
 – Skrzatusz
 – Dąbrowa
 – Klęśnik
 – Pluty
 – Coch
 – Wildek

   

 

 

1 RAZ   W  TYGODNIU

   

 

 

ŚRODA

 

   

 

 

Trzeci Piątek miesiąca

1 raz w miesiącu

   

 

 

Sobota

  – Dobrzyca 
  – Krępsko 
  – Płytnica
 – Tarnowo
 – Zabrodzie
 – Stara  Łubianka
 – Nowa Łubianka
   

1 RAZ  W  TYGODNIU

 

   

       CZWARTEK

 

 Czwarty Piątek miesiąca

1 raz w miesiącu

   

Sobota

 

Odpady biodegradowalne w okresie od 1 listopada do 30 marca, odbierane będą 1 raz w miesiącu – w pozostałych miesiącach w każdą sobotę.

W dniu odbioru odpadów przez operatora, pojemniki i worki muszą być wystawione przed posesją od godziny 6.00

Harmonogram odbioru odpadów  wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Rok 2018

Sobota  7 i 21 Kwiecień

 

      Sobota  8 i 22 Wrzesień 

 

UWAGA  !!   Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą

             być wystawione przed posesją w dniu odbioru od godziny 6.00  do 16.00